SyklusFrass

Een reststroom die vrijkomt bij het kweken van de BSFL is frass. Dit frass bestaat uit uitwerpselen, substraatresten en velletjes. Frass bevat veel chitine en is uiterst geschikt om gebruikt te worden als bemesting. Bij het verstrekken van chitine aan de plant, wordt de plant gevaccineerd tegen insectenaanvallen doordat het natuurlijke afweersysteem getriggerd. Bij een latere, echte aanval van insecten zal de plant snel en effectief kunnen reageren en in staat zijn om de aanval af te slaan. Frass zorgt er dus voor dat er minder tot geen insecticiden/bestrijdingsmiddelen gebruikt hoeven worden.