HiLarvae

In een natuurlijke omgeving spenderen kippen circa 37% van hun tijd aan foerageren en het zoeken naar insecten. BSF larven zijn zodoende erg geschikt als verrijkingsmateriaal die het natuurlijke gedrag zullen stimuleren.